Znaleziono 6 artykułów

Marta Makowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Etyka w pracy przedstawiciela medycznego Marta Makowska s. 45-54
Etyczne wyzwania współpracy pomiędzy lekarzami a przemysłem farmaceutycznym Marta Makowska s. 69-80
Etyczne standardy relacji pomiędzy lekarzami a firmami farmaceutycznymi w Stanach Zjednoczonych Marta Makowska s. 75-84
Koncepcja odpowiedzialności społecznej firm farmaceutycznych Marta Makowska s. 95-104
Lekarze i firmy farmaceutyczne – standardy etyczne wzajemnych relacji w Unii Europejskiej Marta Makowska s. 143-154
"Etyczne standardy marketingu farmaceutycznego", Marta Makowska, Warszawa 2010 : [recenzja] Anna Grychtoł Marta Makowska (aut. dzieła rec.) s. 228-230