Znaleziono 13 artykułów

Krzysztof Makowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ewolucja polityki międzynarodowej Chińskiej Republiki Ludowej w latach 1949-1985 w aspekcie teoretycznym Krzysztof Makowski s. 3-24
En las fronteras meridionales de Moche y Chimu Miłosz Giersz Krzysztof Makowski Patrycja Prządka-Giersz s. 7-42
Stosunek Mao Zedonga do świata zewnętrznego w latach 1949-1956 Krzysztof Makowski s. 55-72
Bosra 1979 : badania wykopaliskowe w sektorze "Kalybe" Krzysztof Makowski Krzysztof Misiewicz s. 93-134
Wpływ "kampanii krytyki Konfucjusza" na chińską koncepcję polityki międzynarodowej Krzysztof Makowski s. 101-115
Stosunek Chińskiej Republiki Ludowej do polityczno-terytorialnego status quo w Europie Krzysztof Makowski s. 113-152
Maoistowska teoria "trzech światów" : założenia doktrynalne współczesnej polityki zagranicznej Chińskiej Republiki Ludowej Krzysztof Makowski s. 133-148
Cele ChRL w wymianie gospodarczej z Europą Zachodnią i ich realizacja w latach 1977-1980 Krzysztof Makowski s. 145-164
„Rodzina poznańska w I połowie XIX wieku”, Krzysztof Makowski, Poznań 1992 : [recenzja] Witold Molik Krzysztof Makowski (aut. dzieła rec.) s. 182-184
„W kręgu polityki. Polacy – Niemcy w XIX wieku”, pod red. Krzysztofa Makowskiego i Witolda Molika, Lech Trzeciakowski, Poznań 2002 : [recenzja] Dariusz Matelski Krzysztof Makowski (aut. dzieła rec.) Witold Molik (aut. dzieła rec.) Lech Trzeciakowski (aut. dzieła rec.) s. 225-228
"Samomodernizacja społeczeństw w XIX wieku. Irlandczycy, Czesi, Polacy”, red. Lech Trzeciakowski, Krzysztof Makowski, Poznań 1999 : [recenzja] Marek Czapliński Krzysztof Makowski (aut. dzieła rec.) Lech Trzeciakowski (aut. dzieła rec.) s. 300-301
Lech Trzeciakowski (1931–2017) Krzysztof Makowski s. 387-394
„Studia żydowskie w Polsce – przeszłość, stan obecny, perspektywy. Studia selektywne”, red. Stefan Gąsiorowski, Kraków 2014 : [recenzja] Stefan Gąsiorowski Krzysztof Makowski s. 421-425