Znaleziono 8 artykułów

Tomasz Makowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Quid fecesti nobis sic! Tomasz Makowski s. 23-25
Mikołaj z Jadownik : przyczynek do religijności chłopskiej Tomasz Makowski s. 57-64
"Handlist of Anglo-Saxon Manuscripts : a List of Manuscripts and Manuscripts Fragments Written or Owned in England up to 1100", Helmut Gneuss, Tempe 2001; "The Manuscripts of Early Norman England (c. 1066-1130)", Richard Gameson, Oxford 1999 : [recenzja] Tomasz Makowski Richard Gameson (aut. dzieła rec.) Helmut Gneuss (aut. dzieła rec.) s. 170-171
"Album studentów Akademii Zamojskiej 1595-1781", oprac. Henryk Gmiterek, Warszawa 1994 : [recenzja] Tomasz Makowski Henryk Gmiterek (aut. dzieła rec.) s. 206-207
"Książka jako symbol w kulturze polskiej XVII wieku", Alina Dzięcioł, Warszawa 1997 : [recenzja] Tomasz Makowski Alina Dzięcioł (aut. dzieła rec.) s. 208-209
"Pamiętniki i relacje w zbiorach rękopiśmiennych Biblioteki Narodowej", oprac. Danuta Kamolowa przy współpr. Teresy Sieniateckiej, Warszawa 1998 : [recenzja] Tomasz Makowski Danuta Kamolowa (aut. dzieła rec.) Teresa Sieniatecka (aut. dzieła rec.) s. 211-212
"Provenance Research in Book History : a Handbook", David Pearson, The British Library & Oak Knoll Press, 1998, wyd. 2 : [recenzja] Tomasz Makowski David Pearson (aut. dzieła rec.) s. 242-243
"Izba poselska w systemie władzy Rzeczypospolitej w czasach Władysława IV", Jan Dzięgielewski, Warszawa 1992 : [recenzja] Tomasz Makowski Jan Dzięgielewski (aut. dzieła rec.) s. 279-280