Znaleziono 3 artykuły

Bożena Makselon

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Atrybucje przyczyn utraty pracy a wybór strategii zaradczych przez osoby bezrobotne Bożena Makselon s. 69-78
"Osobowość jako system tworzący i realizujący plany : nowe podejście", Tadeusz Mądrzycki, Gdańsk 1996 : [recenzja] Bożena Makselon Tadeusz Mądrzycki (aut. dzieła rec.) s. 85-87
Sprawozdanie z II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej nt. "Bezrobotni w okresie przemian : strategie zaradcze i wzorce pomocy psychologicznej", Katowice 17-18 kwietnia 1997 roku Agata Chudzicka Bożena Makselon s. 94-97