Znaleziono 4 artykuły

Bożena Maksimowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Problemy rozwoju akademickiej kultury fizycznej w Polsce Bożena Maksimowska Andrzej Nowakowski s. 29-37
Klasy i szkoły sportowe oraz szkoły mistrzostwa sportowego w Polsce Bożena Maksimowska s. 67-82
Podstawy prawno-organizacyjne akademickiego wychowania fizycznego w Polsce w latach 1950-1990 Bożena Maksimowska Andrzej Nowakowski s. 73-86
Biomedyczne i społeczno-prawne aspekty uzależnienia nikotynowego Bożena Maksimowska s. 225-236