Znaleziono 2 artykuły

Artur Malantowicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Crisis, chaos, violence - is that really what we want?" A stalled democratization in Jordan Artur Malantowicz s. 77-96
"Ashes of Hama: The Muslim Brotherhood in Syria", Raphaël Lefèvre, London 2013 : [recenzja] Artur Malantowicz Raphaël Lefèvre (aut. dzieła rec.) s. 146-148