Znaleziono 7 artykułów

Dorota Malec

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Adwokatura a notariat w Drugiej Rzeczypospolitej : wybrane zagadnienia z dziejów obu instytucji : część II Dorota Malec s. 143-151
Kilka uwag o poszukiwaniu źródeł notariatu publicznego w działalności staropolskich kancelarii sądowych Dorota Malec s. 147-157
Adwokatura a notariat w Drugiej Rzeczypospolitej : wybrane zagadnienia z dziejów obu instytucji : część I Dorota Malec s. 167-174
"Historia prawa. Proces i wymiar sprawiedliwości w świetle źródeł", oprac. Andrzej Dziadzio, Dorota Malec, Kraków 2000 : [recenzja] Marzenna Paszkowska Andrzej Dziadzio (aut. dzieła rec.) Dorota Malec (aut. dzieła rec.) s. 192-194
Szkic z dziejów adwokatury galicyjskiej na przełomie XIX i XX wieku Dorota Malec s. 199-212
Pierwsze nominacje sędziowskie w Najwyższym Trybunale Administracyjnym Dorota Malec s. 221-228
Szpalty pamięci : prof. dr hab. Stanisław Płaza (1927-2006) Dorota Malec s. 320-324