Znaleziono 9 artykułów

Ewa Maleczyńska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ze studiów nad hasłami narodowościowymi w źródłach doby husyckiej Ewa Maleczyńska s. 166-167, 60-82
Nowe prace i wydawnictwa Fr. Bartoša i R. Urbánka Fr. Bartoš (aut. dzieła rec.) R. Urbánek (aut. dzieła rec.) s. 137-141
"Husitska revoluce. I: Doba Žižkova, 1415-1426", F. M. Bartoš, Praha 1965 : [recenzja] Ewa Maleczyńska F. M. Bartoš (aut. dzieła rec.) s. 163-164
Ze studiów nad ideologią drobnego mieszczaństwa w Polsce XV i początków XVI wieku Ewa Maleczyńska s. 436-459, 606-607
Ulryk Stadler na tle losów anabaptystów w pierwszej połowie XVI wieku Ewa Maleczyńska s. 473-485, 649
"Historia powszechna XIV-XV w. : wybór tekstów" oprac. M. Małowist przy udziale B. Geremka i A. Wyrobisza, Warszawa 1954 ; "Polska w okresie monarchii stanowej 1346-1454 : wybór tekstów" oprac. R. Heck, Warszawa 1955 : [recenzja] Ewa Maleczyńska Roman Heck (aut. dzieła rec.) Marian Małowist (aut. dzieła rec.) s. 591-593
Rola Ślązaków z okręgu jeleniogórsko-legnickiego w życiu naukowo-kulturalnym polskiego Renesansu (na marginesie książki) Waldemar Voisé Ewa Maleczyńska (aut. dzieła rec.) s. 591-593
"Mistř Jan Hus a Polsko", Jaromir Mikulka, Slovanske Historicke Studie T. II, Praha 1957, s. 105-171 : [recenzja] Ewa Maleczyńska Jaromir Mikulka (aut. dzieła rec.) s. 599-604
"John Žižka and the Hussite Revolution", F. G. Heymann, Princeton 1955 : [recenzja] Ewa Maleczyńska F. G. Heymann (aut. dzieła rec.) s. 799-800