Znaleziono 8 artykułów

Małgorzata Hanna Malewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kształcenie literackie w szkołach jezuickich Emilia Sordina Małgorzata Hanna Malewicz (tłum.) s. 3-16
Astronomical Phenomena in Central and East-European Medieval Narrative Sources Małgorzata Hanna Malewicz s. 91-103
Czy tylko dla źródłoznawców? Tadeusz Bieńkowski Małgorzata Hanna Malewicz (aut. dzieła rec.) s. 195-197
Quod scripsi, scripsi nad recenzją T. Bieńkowskiego Małgorzata Hanna Malewicz s. 197-199
Pierwsze zebranie otwarte Pracowni Badań nad Początkami Myśli Społecznej Małgorzata Hanna Malewicz s. 433-434
Pobyt prof. Georgesa Canguilhema w Polsce Małgorzata Hanna Malewicz s. 440
"Zjawiska przyrodnicze w relacjach dziejopisarzy polskiego średniowiecza", Małgorzata Hanna Malewicz, Wrocław 1980 : [recenzja] Jerzy Łojko Małgorzata Hanna Malewicz (aut. dzieła rec.) s. 754-755
"Nicole Oresme and the Marvels of Nature. A Study of his De ceausis mirabilium with Critical Edition, Translation and Commentary", Bert Hansen, Toronto 1985 : [recenzja] Małgorzata Hanna Malewicz Bert Hansen (aut. dzieła rec.) s. 878-879