Znaleziono 50 artykułów

Artur Malina

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zdrada Judasza i niewierność Piotra w świadectwie Ewangelii Marka i Mateusza Artur Malina s. 5-23
Opuszczenie Jezusa wydanego na śmierć w Ewangelii Marka Artur Malina s. 5-20
La missione dei discepoli (Lc 10,1-16) Artur Malina s. 9-19
Biblia o nierozerwalności małżeństwa Artur Malina s. 9-26
La missione dei discepoli (Lc 10,1–16) Artur Malina s. 9-19
Dobra Nowina nieupiększona : obraz Piotra w Ewangelii Marka Artur Malina s. 21-38
"Un nuovo patto" (LXX: Ger 38,31-34) : struttura letteraria di un'antica profezia nella versione greca dei Settanta Artur Malina s. 33-43
Un vedere straordinario (Mc 2,5) Artur Malina s. 37-47
Teologia świątyni i ofiary w Liście do Hebrajczyków Artur Malina s. 51-63
Una controversia sulle tradizioni degli antichi (Mc 7,1-13) : contributo all'antropologia marciana Artur Malina s. 53-62
Świętość ziemi, Jerozolimy i świątyni w czasach Nowego Testamentu (Kelim 1,6-9) Artur Malina s. 63-81
Najnowsze kanony (w) interpretacji początków chrześcijaństwa Artur Malina s. 65-83
"Wszystko możliwe dla wierzącego" (Mk 9,23) Artur Malina s. 89-105
Pedagogia i tajemnica głosu Boga (Mk 1,11; 9,7) Artur Malina s. 93-118
Sens bycia dzieckiem (Mt 18,1-4) Artur Malina s. 97-116
"Kto może być zbawionym?" (Mk 10,26) Artur Malina s. 105-122
Kobiety w genealogii Jezusa [Mt 1,1-17] Artur Malina s. 109-129
Ewangelia a bluźnierstwo przeciw Duchowi świętemu (Mk 3,29; 12,40) Artur Malina s. 109-126
"Nie tak ma być wśród was" (Mk 10,43) : model pierwszeństwa w Kościele Artur Malina s. 115-128
Dotyk miłosierdzia (Mk 2,1-12) Artur Malina s. 119-137
Pomimo zdrady (Mk 14,24) Artur Malina s. 121-139
Dlaczego Jezus „zobaczył Ducha Bożego zstępującego jakby gołębicę” (Mt 3,16 i par.)? Artur Malina s. 125-143
Sprawiedliwość Syna według Listu do Hebrajczyków Artur Malina s. 127-142
Autorità nel tempio di Gerusalemme (Mc 11,15-19) Artur Malina s. 129-140
Jedność bożego planu zbawienia Artur Malina s. 139-150
Węcławskiego interpretacja Ewangelii Artur Malina s. 181-196
Od śmierci do zmartwychwstania - od niewiary do wiary (Mk 15,42-16,20 z par.) Artur Malina s. 189-208
"The Gospel of Mar", John R. Donahue, Daniel J. Harrington, Minnesota 2002 : [recenzja] Artur Malina John R. Donahue (aut. dzieła rec.) Daniel J. Harrington (aut. dzieła rec.) s. 194-198
"Eliasz w chrystologii Łukasza", Piotr Łabuda, Tarnów 2012 : [recenzja] Artur Malina Piotr Łabuda (aut. dzieła rec.) s. 207-213
"Przesłanie Pięcioksięgu w świetle struktury retorycznej", Teresa Stanek, Poznań 2012 : [recenzja] Artur Malina Teresa Stanek (aut. dzieła rec.) s. 213-216
"On his way : studies in honour of Professor Klemens Stock, S.J. on the occasion of his 70-th birthday", red. Artur Malina, Katowice 2004 : [recenzja] Waldemar Chrostowski Artur Malina (aut. dzieła rec.) s. 219-222
Kapłaństwo (dla) ludzi według Listu do Hebrajczyków Artur Malina s. 223-243
"Chrzest Jezusa w czterech Ewangeliach : studium narracji i teologii", Artur Malina, Katowice 2007 : [recenzja] Jan Łach Artur Malina (aut. dzieła rec.) s. 226-229
XIV Sympozjum Teologiczne „Kościół a Żydzi i judaizm” na temat Ziemia Święta (Wydział Teologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 6 XI 2003 r.) Artur Malina s. 236-237
Sesja naukowa Dlaczego Nowe Przymierze? (Papieski Fakultet Teologiczny, Wrocław 8 XI 2003 r.) Artur Malina s. 238-239
Sesja naukowa Starotestamentalny fundament dobrej nowiny (Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie, 20 XI 2003 r.) Artur Malina s. 240-241
Ofiary w służbie przymierza Artur Malina Cardellini Innocenzo (aut. dzieła rec.) s. 291-295
Konflikt między uczonymi w Piśmie a Jezusem Stanisław Hałas Artur Malina (aut. dzieła rec.) s. 295-298
Kontekst - klucz do perykop markowych Artur Malina Klemens Stock (aut. dzieła rec.) s. 298-301
Jezusowa miłość - dynamizm sprawczy "Nowego Przymierza" Artur Malina Albert Vanhoye (aut. dzieła rec.) s. 300-304
Image of God the Father in the New Testament : Introductory Issues Artur Malina s. 351-360
"Jezus i Ewangelie w ogniu dyskusji : od H. Reimarusa do T. Polaka", Józef Kudasiewicz, Henryk Witczyk, Kielce 2011 : [recenzja] Artur Malina Jóżef Kudasiewicz (aut. dzieła rec.) Henryk Witczyk (aut. dzieła rec.) s. 351-354
Relacja między Starym a Nowym w Testamentach na przykładzie roli uczonych w Piśmie Artur Malina s. 384-390
"Elementy składniowe biblijnego języka greckiego na podstawie M. Zerwicka", Kielce 2001 : [recenzja] Artur Malina s. 458-460
"Teologia miłosierdzia w ewangelii Łukaszowej", Agnieszka Ciborowska, Kraków 2009 : [recenzja] Artur Malina Agnieszka Ciborowska (aut. dzieła rec.) s. 466-470
"Q or not Q? The So-Called Triple, Double, and Single Traditions in the Synoptic Gospels", Bartosz Adamczewski, Frankfurt am Main [etc.] 2010 : [recenzja] Artur Malina Bartosz Adamczewski (aut. dzieła rec.) s. 468-479
Dramaturgia metafory panowania Boga. Sekwencja, kontekst i kontynuacja przypowieści (Mk 4) Artur Malina s. 473-489
"Wstawiennictwo aniołów w Księdze Henocha (1 Hen)", Dariusz Iwański, Toruń 2011 : [recenzja] Artur Malina Dariusz Iwański (aut. dzieła rec.) s. 479-483
"Wstawiennictwo aniołów w Księdze Henocha (1 Hen)", Dariusz Iwański, Toruń 2011 : [recenzja] Artur Malina Dariusz Iwański (aut. dzieła rec.) s. 479-483
"The historical critical method in catholic Exegesis", Joseph G. Prior, Roma 1999 : [recenzja] Artur Malina Joseph G. Prior (aut. dzieła rec.) s. 535-537