Znaleziono 1 artykuł

Karolina Malinowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Sprawozdanie z wyjazdu na Ukrainę studentów Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW w Warszawie (13–17 października 2010 roku) Karolina Malinowska Jarosław Sokołowski s. 442-448