Znaleziono 6 artykułów

Arkadiusz Malkowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Realizacja usług publicznych elementem strategii rozwoju lokalnego na przykładzie powiatu goleniowskiego Agnieszka Malkowska Arkadiusz Malkowski s. 23-34
Kreowanie regionu konkurencyjnego na przykładzie Euroregionu Pomerania Agnieszka Malkowska Arkadiusz Malkowski s. 39-50
Konkurencyjność regionalna obszarów przygranicznych na przykładzie rozwoju Polski Wschodniej Arkadiusz Malkowski s. 131-146
    Zacytuj
  • Udostępnij
Budowa konkurencyjności regionu w dobie globalizacji na przykładzie województwa zachodniopomorskiego Agnieszka Malkowska Arkadiusz Malkowski s. 147-159
Kapitał ludzki w budowaniu konkurencyjnego regionu przygranicznego Arkadiusz Malkowski s. 165-176
Competitive Border Region Theory and Practice Arkadiusz Malkowski s. 183-190
    Zacytuj
  • Udostępnij