Znaleziono 16 artykułów

Henryk Mamcarz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Akcyjny certyfikat dyskontowy - produkt strukturyzowany inwestowania w zmienność Henryk Mamcarz s. 13-25
Determinanty wyboru oraz realizacji strategii intensywnego rozwoju przemysłu w Niemieckiej Republice Demokratycznej Henryk Mamcarz s. 33-47
Czynniki wzrostu produkcji w przemyśle Niemieckiej Republiki Demokratycznej w latach 1960-1975 Henryk Mamcarz s. 35-43
Instrumenty pośrednie polityki badawczo-rozwojowej państwa w Republice Federalnej Niemiec Henryk Mamcarz s. 39-49
    Zacytuj
  • Udostępnij
Obligacje o zmiennym oprocentowaniu Henryk Mamcarz s. 51-64
Obligacje zamienne — hybrydowy instrument inwestowania kapitału Henryk Mamcarz s. 85-95
Subwencje jako instrument polityki innowacyjnej w Republice Federalnej Niemiec Henryk Mamcarz s. 85-92
Finansowanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce Republiki Federalnej Niemiec Henryk Mamcarz s. 109-114
Warrant akcyjny : konstrukcja i funkcjonowanie instrumentu Henryk Mamcarz s. 211-222
Zamówienia rządowe na prace badawczo-rozwojowe w krajach kapitalistycznych Henryk Mamcarz s. 255-264
Podatki jako instrument polityki innowacyjnej państwa kapitalistycznego w ochronie środowiska naturalnego Henryk Mamcarz s. 301-309
Zur aktiven Rolle der Preise bei sozialistischen Wirtschaft Henryk Mamcarz Jerzy Węcławski s. 327-339
Prawo poboru jako instrument inwestowania kapitału Henryk Mamcarz s. 421-431
Subwencje jako instrument zarządzania w gospodarce Republiki Federalnej Niemiec Henryk Mamcarz s. 451-458
Statyczne strategie inwestycyjne z opcjami zorientowane na absolutną stopę zwrotu Henryk Mamcarz s. 537-547
Certyfikaty dyskontowe i certyfikaty bonusowe jako instrumenty inwestowania kapitału Henryk Mamcarz s. 611-624
    Zacytuj
  • Udostępnij