Znaleziono 2 artykuły

Václav Mandák

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Sytuacja podejrzanego i obrońcy w postępowaniu przygotowawczym według prawa czechosłowackiego : (uwagi do noweli czechosłowackiego kodeksu postępowania karnego) Václav Mandák A. Szafran (tłum.) s. 66-76
Nowela czechosłowackiego kodeksu postępowania karnego Stanisław Waltoś Václav Mandák (aut. dzieła rec.) Jan Štěpán (aut. dzieła rec.) s. 79-83