Znaleziono 4 artykuły

Mieczysław Maneli

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Adwokatura jako współczynnik wymiaru sprawiedliwości : referat wygłoszony na Zjeździe Zrzeszenia Prawników Polskich, opracowany przez Władysława Żywickiego, przy współudziale: Zygmunta Albrechta, Williama Beyera, Adolfa Dąba, Stanisława Garlickiego, Stanisława Grosza, Mieczysława Manelego Zygmunt Albrecht William Beyer Adolf Dąb Stanisław Garlicki Stanisław Grosz Mieczysław Maneli Władysław Żywicki s. 19-38
"O funkcjach państwa", M. Maneli, Warszawa 1963 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Mieczysław Maneli (aut. dzieła rec.) s. 60
"Spór o istotę państwa", S. Ehrlich, M. Maneli, W. Wesołowski, S. Zawadzki, Warszawa 1961 : [recenzja] Andrzej Zawadzki Stanisław Ehrlich (aut. dzieła rec.) Mieczysław Maneli (aut. dzieła rec.) Włodzimierz Wesołowski (aut. dzieła rec.) Sylwester Zawadzki (aut. dzieła rec.) s. 75
"Machiavelli", Mieczysław Maneli, Warszawa 1968 : [recenzja] Bogusław Ponikowski Mieczysław Maneli (aut. dzieła rec.) s. 735-738