Znaleziono 4 artykuły

Gustaw Manteuffel

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Z inflanckiej literatury historycznej Gustaw Manteuffel s. 126-142
Pierwotni krajowcy prowincyj nadbałtyckich, pomiędzy którymi, wbrew wywodom uczonych nadnewskich, byli także Słowianie Gustaw Manteuffel s. 181-190
Z inflanckiej literatury historycznej : (dokończenie) Gustaw Manteuffel s. 259-270
"Zarysy z dziejów krain dawnych inflanckich czyli Inflant właściwych (tak szwedzkich jako i polskich), Estonii z Ozylią, Kurlandii i Ziemi Piltyńskiej", Gustaw Manteuffel, Kraków 2007 : [recenzja] Mirosław Jankowiak Gustaw Manteuffel (aut. dzieła rec.) s. 381-387