Znaleziono 36 artykułów

Tadeusz Manteuffel

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Początki średniowiecznego ruchu ubogich Tadeusz Manteuffel s. 1-14
Polskie Towarzystwo Historyczne (1886-1956) Tadeusz Manteuffel Marian Serejski s. 175-177, 3-23
Rola Marcelego Handelsmana w życiu naukowym Warszawy Tadeusz Manteuffel s. 178-179, 4-12
Śp. Marceli Handelsman Tadeusz Manteuffel s. 7-9
Marceli Handelsman jako nauczyciel Tadeusz Manteuffel s. 9-11
Śp. Ludwik Widerszal Tadeusz Manteuffel s. 15-16
Śp. Kazimierz Zakrzewski Tadeusz Manteuffel s. 16-17
Problem feodalizmu polskiego Tadeusz Manteuffel s. 62-71
Ekwiwalenty i odszkodowania w dziedzinie naukowych pracowni historycznych Tadeusz Manteuffel s. 68-71
Myśli o reformie uniwersyteckiego studium historii Tadeusz Manteuffel s. 87-89
O potrzebie studjów pomocniczych z zakresu archiwistyki przy badaniach nad historją nowożytną Tadeusz Manteuffel s. 121-124
Sprawa wydania "poprawnego" tekstu "Lex Salica" w Monumenta Germaniae Historica M. Krammera Tadeusz Manteuffel s. 133-140
Zmarli członkowie : Ś. p. Czesław Leśniewski 1888-1947 [nekrolog] Tadeusz Manteuffel s. 147-148
Zagajenie sesji Tadeusz Manteuffel s. 161-162
Rola cystersów w Polsce wieku XII Tadeusz Manteuffel s. 180-202, 334
Wspomnienia pośmiertne T. N. W. : Jan Korwin-Kochanowski (1869-1949) Tadeusz Manteuffel s. 185-187
Wspomnienia pośmiertne : Marceli Handelsman (1882-1945) Tadeusz Manteuffel s. 191-193
Wspomnienia pośmiertne : Marceli Handelsman (1882-1945) Tadeusz Manteuffel s. 191-193
Archiwum Ministerstwa Spraw Zagranicznych Tadeusz Manteuffel s. 224-235
W oczekiwaniu ery wolności i pokoju : historiozofia Joachima z Fiore Tadeusz Manteuffel s. 233-256
Archiwum Wydziału Oświecenia Komitetu Obywatelskiego Tadeusz Manteuffel s. 258-263
Warunki rozwoju nauki historycznej w dziesięcioleciu 1948-1958 Tadeusz Manteuffel s. 269-283
"Recherches sur la population et la superficie des cités remontant à la période gallo-romaine, I", Ferdinand Lot, Paris 1945-46 : [recenzja] Tadeusz Manteuffel Ferdinand Lot (aut. dzieła rec.) s. 292-294
"L'ordre cistercien et son gouvernement des origines au milieu du XIII-e siècle (1098-1265)", Jean-Berthold Mahn, Paris 1945 : [recenzja] Tadeusz Manteuffel Jean-Berthold Mahn (aut. dzieła rec.) s. 303
Znaczenie terminu "Genere Romanus" w IV księdze kroniki t. zw. Fredegara Tadeusz Manteuffel s. 315-327
Historja ustroju Francji średniowiecznej : przegląd literatury 1921-1930 Tadeusz Manteuffel s. 356-363
O polski podręcznik historji średniowiecznej Tadeusz Manteuffel s. 381-388
Piotr syn Jana Olivii : święty czy herezjarcha Tadeusz Manteuffel s. 392-404
Ś. p. Czesław Leśniewski Tadeusz Manteuffel s. 409-410
"Essai sur les fiefs-rentes", Michel Sczaniecki, Paris 1946 : [recenzja] Tadeusz Manteuffel Michał Sczaniecki (aut. dzieła rec.) s. 452-453
Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego Tadeusz Manteuffel s. 481-485
Ewolucja poglądów gospodarczych cystersów do połowy XIII wieku w świetle uchwał kapituły generalnej Tadeusz Manteuffel s. 492-505, 631-632
Z dziejów odbudowy Uniwersytetu Warszawskiego w latach 1945-1949 Tadeusz Manteuffel s. 503-509
Sprawozdanie z badań przeprowadzonych w okresie od 7 do 30 maja 1953 r. nad osadnictwem średniowiecznym i architekturą romańską w Opatowie Jerzy Gąssowski Tadeusz Manteuffel Zdzisław Tomaszewski s. 691-721
"Ausgewählte Quellen zur Deutschen Geschichte des Mittelalters", Berlin b.d. : [recenzja] Tadeusz Manteuffel s. 792-793
"Sfragistyka", Marian Gumowski, Marian Haisig, Sylwiusz Mikucki [w:] "Nauki Pomocnicze Historii", pod red T. Manteuffla, Warszawa 1960 : [recenzja] Stefan Krzysztof Kuczyński Marian Gumowski (aut. dzieła rec.) Marian Haisig (aut. dzieła rec.) Tadeusz Manteuffel (aut. dzieła rec.) Sylwiusz Mikucki (aut. dzieła rec.) s. 822-826