Znaleziono 14 artykułów

Roman Marchwiński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ludność Lidzbarka Warmińskiego w świetle wykazu szosu z 1581 roku Roman Marchwiński s. 59-71
Kromer a Grodecki : podstawy kartograficzne kromerowskiej "Polonii" Roman Marchwiński s. 133-149
"Szkoły polskie na Warmii 1929-1939. Przegląd wspomnień", oprac. Roman Marchwiński, Olsztyn 1970 : [recenzja] Zygmunt Lietz Roman Marchwiński (aut. dzieła rec.) s. 147-148
Plany i mapy majątkowe Warmii z lat 1580-1600 w Archiwum Diecezji Warmińskiej w Olsztynie Roman Marchwiński s. 169-186
"Szkoły polskie na Warmii 1929-1939 : przegląd wspomnień", Roman Marchwiński, Olsztyn 1970 : [recenzja] Janina Chodakowska Roman Marchwiński (aut. dzieła rec.) s. 193-195
Rozprawa Romana Marchwińskiego o geograficznych wątkach "Polonii" Marcina Kromera Wojeciech Polak Roman Marchwiński (aut. dzieła rec.) s. 213-218
Badania nad szkolnictwem polskim na Warmii i Mazurach (1929-1939) Roman Marchwiński s. 316-322
Sesja naukowa poświęcona Wojciechowi Kętrzyńskiemu Roman Marchwiński s. 435-442
Wystawa pt. "Wojciech Kętrzyński" w Muzeum Mazurskim Roman Marchwiński s. 442-444
Deklaracje podatkowe Nowego Miasta Braniewa i Reszla z 1572 roku Roman Marchwiński s. 467-475
"Polska czyli o położeniu, ludności, obyczajach, urzędach i sprawach publicznych Królestwa Polskiego księgi dwie", Marcin Kromer, przekład Stefana Kazikowskiego, wstęp i oprac. Romana Marchwińskiego, Olsztyn 1977 : [recenzja] Jerzy Sikorski Stefan Kazikowski (aut. dzieła rec.) Marcin Kromer (aut. dzieła rec.) Roman Marchwiński (aut. dzieła rec.) s. 506-509
"Georgii Ticinii ad Martinus Cromerum epistulae (a. 1554-1585). E libris manu scriptis collegit edidit Georgius Axer", Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1975 : [recenzja] Roman Marchwiński Jerzy Axer (aut. dzieła rec.) s. 573-577
Wykaz szosu miasta Reszla z 1579 roku Roman Marchwiński s. 589-592
"Warmia i Mazury w rozwoju dziejowym (1466-1939). Mapy historyczne", Olsztyn 1969 : [recenzja] Roman Marchwiński s. 653-655