Znaleziono 3 artykuły

Stanisław Marcinkowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Miasta Kieleczyzny. Przemiany społeczno-gospodarcze 1815-1869", Stanisław Marcinkowski, Warszawa-Kraków 1980 : [recenzja] Elżbieta Kaczyńska Andrzej Wyrobisz Stanisław Marcinkowski (aut. dzieła rec.) s. 332-339
"Miasta Kielecczyzny. Przemiany społeczno-gospodarcze 1815-1869", Stanisław Marcinkowski, Warszawa-Kraków 1980 : [recenzja] Zenon Guldon Stanisław Marcinkowski (aut. dzieła rec.) s. 433-434
"Archiwum Państwowe w Kielcach i jego oddziały w Jędrzejowie, Pińczowie i Starachowicach. Przewodnik po zasobie archiwalnym", pod red. Stanisława Marcinkowskiego, Warszawa-Łódź 1993 : [recenzja] Zenon Guldon Stanisław Marcinkowski (aut. dzieła rec.) s. 434-436