Znaleziono 1 artykuł

Wilhelm van der Marck

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Grundzüge einer christlichen Ethik", Wilhelm van der Marck, Düsseldorf 1967 : [recenzja] Zygmunt Perz Wilhelm van der Marck (aut. dzieła rec.) s. 177-178