Znaleziono 9 artykułów

Bohdan Marconi

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Konserwacja czołowych obrazów Jana Matejki w latach 1945-1952 Bohdan Marconi s. 17-31
Rentgenografia obrazów : nowe polskie urządzenia i metody Bohdan Marconi s. 25-30, 69-70
Techniczne warunki przewozu skarbów narodowych z Kanady do Polski Bohdan Marconi s. 33-37
W sprawie artykułu Małgorzaty Schuster-Gawłowskiej "Przeniesienie malowidła ściennego z kamienicy przy ul. Kanoniczej 23 w Krakowie na ruchome podobrazie" Bohdan Marconi s. 42-43
Konserwacja obrazów i malowideł ściennych Bohdan Marconi s. 44-64
Estetyka i etyka w konserwacji : malarstwo i rzeźba polichromowana Bohdan Marconi s. 56-62, 94
Do redakcji kwartalnika Ochrony Zabytków Bohdan Marconi s. 76-77
"Przegląd amerykańskich publikacji z dziedziny badań technicznych i konserwacji dzieł sztuki z lat 1939-1846", Bohdan Marconi, "Biuletyn Historii Sztuki i Kultury", R. X, 1948, z. 1 : [recenzja] Bohdan Marconi (aut. dzieła rec.) s. 137
    Zacytuj
  • Udostępnij
Zwalczanie owadów-szkodników drewna za pomocą promieni Rentgena, ultrakrótkich fal radiowych i ultradźwięków Bohdan Marconi s. 218-223