Znaleziono 4 artykuły

Małgorzata Marcysiak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Choroby społeczne w okresie międzywojennym w województwie lwowskim Małgorzata Marcysiak s. 99-136
Opieka dentystyczna w województwie lwowskim w latach 1929-1939 Małgorzata Marcysiak s. 111-125
Sprawozdanie z konferencji naukowej z cyklu: Zawody medyczne na ziemiach polskich w XIX i XX wieku pt. Zawód pielęgniarki na ziemiach polskich w XIX i XX wieku, Warszawa 15.09.2008 r. Małgorzata Marcysiak s. 181-184
"Słownik biograficzny polskich nauk medycznych XX w. : profesorowie warszawskiej medycyny połowy XX wieku (lata 1944-1950)", pod red. Bożena Urbanek, Warszawa 2004-2005 : [recenzja] Małgorzata Marcysiak Bożena Urbanek (aut. dzieła rec.) s. 191-193