Znaleziono 3 artykuły

Jadwiga Marek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zaangażowanie pracowników w rozwój przedsiębiorstw innowacyjnych Jadwiga Marek s. 5-17
Aspiracje absolwentów mgr – specjalność ZZL uzyskanym w WSM w Warszawie Jadwiga Marek s. 49-68
Informacje naukowe i edukacyjne Jadwiga Marek s. 104-105