Znaleziono 1 artykuł

Miloš Marek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Uhorské kráľovstvo a cudzinci. Vzťah štátnej moci k cudzincom v zrkadle stredovekých zákonov a nariadení Miloš Marek s. 15-30