Znaleziono 7 artykułów

Michał Mariański

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zasada słuszności wobec praktyki obrotu wybranymi formami instrumentów finansowych Michał Mariański Jakub Jan Zięty s. 133-141
Pojęcie szkody przyszłej : "prejudice futur" w prawie francuskim : rozważania na tle polskich uregulowań prawnych Michał Mariański Magdalena Zielińska s. 143-159
Wpływ zasady swobody umów na koncepcję i teorię papierów wartościowych Michał Mariański s. 193-206
    Zacytuj
  • Udostępnij
II Ogólnowydziałowe Seminarium Naukowe "Władza w prawie", Olsztyn 15 lutego 2013 r. Michał Mariański s. 211-215
Hazard jako element wybranych transakcji zawieranych na rynku finansowym Michał Mariański s. 212-228
Specyfika organizacji samorządu terytorialnego we Francji Michał Mariański s. 267-286
Uznawalność instrumentów finansowych emitowanych w innych krajach za papiery wartościowe w świetle prawa polskiego Michał Mariański s. 309-319