Znaleziono 2 artykuły

Mária Marinicová

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Právny kontext podnikateľskej etiky Radosław Dawidziuk Mária Marinicová s. 77-80
Vymedzenie sociálneho manažmentu v sociálnej práci Radosław Dawidziuk Mária Marinicová s. 83-87