Znaleziono 6 artykułów

Hanna Markiewiczowa

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rodzina i jej wpływ na religijne postawy dzieci w literaturze pedagogicznej : próba zarysu historycznego Hanna Markiewiczowa s. 201-215
Społeczna akcja likwidacji analfabetyzmu na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej Hanna Markiewiczowa s. 209-222
"W służbie oświacie – 50 lat Polskiej Macierzy Szkolnej", Aleksandra Podhorecka, Londyn 2003 : [recenzja] Hanna Markiewiczowa Aleksandra Podhorecka (aut. dzieła rec.) s. 255-260
"Edukacja i wychowanie różnych warstw społecznych na ziemiach polskich : od drugiej połowy wieku XIX do roku 1918", Wiesława Korzeniowska, Kraków 2004 : [recenzja] Hanna Markiewiczowa Wiesława Korzeniowska (aut. dzieła rec.) s. 259-267
Rozwój społecznej działalności opiekuńczej na ziemiach polskich Hanna Markiewiczowa s. 273-284
"Z dziejów edukacji narodowej (i chrześcijańskiej", red. Maria Jolanta Żmichorowska, Niepokalanów 1997 : [recenzja] Hanna Markiewiczowa Maria Jolanta Żmichorowska (aut. dzieła rec.) s. 396-401