Znaleziono 6 artykułów

Tomasz Szymon Markiewka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Bruno Latour i "koniec" postmodernizmu Tomasz Szymon Markiewka s. 101-119
Rorty na temat prawdy i świata : polemika z Hanną Buczyńską-Garewicz Tomasz Szymon Markiewka s. 152-167
"Rzeczpospolita widziana wieloma słownikami" : o "Fantomowym ciele króla" Jana Sowy Tomasz Szymon Markiewka Jan Sowa (aut. dzieła rec.) s. 189-202
Teorie Jonathana Cullera Tomasz Szymon Markiewka Jonathan Culler (aut. dzieła rec.) s. 191-202
Rortiański konstruktywizm wobec krytycznego intencjonalizmu : rozważania wokół książki Danuty Szajnert Tomasz Szymon Markiewka Danuta Szajnert (aut. dzieła rec.) s. 210-228
Neopragmatyści wobec kategorii autora : o konsekwencjach konstruktywizmu Tomasz Szymon Markiewka s. 276-292