Znaleziono 2 artykuły

Hanna Markowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przeniesienie malowideł ściennych w cerkwi drewnianej w Uluczu, pow. Brzozów z zastosowaniem tzw. "suchego montażu" (1962-1964) Hanna Markowska s. 23-31
Odnalezienie sygnatury Plerscha na obrazie z kościoła w Leśnej Hanna Markowska s. 46-47