Znaleziono 48 artykułów

Franciszek Maroń

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Archiwum diecezjalne w Katowicach - jego początki, dzieje i obecny stan Franciszek Maroń s. 5-24
Dzieje ośrodków kultu religijnego na Śląsku Cieszyńskim Franciszek Maroń s. 79-129
Rozwój sieci parafialnej diecezji katowickiej do końca XV w. Franciszek Maroń s. 101-167
Parafia górnośląska w pierwszym ćwierćwieczu XVIII w. Franciszek Maroń s. 151-225
Dzieje i ustrój biskupstwa wrocławskiego w ostatnim ćwierćwieczu przed oddzieleniem obszaru obecnej diecezji katowickiej Franciszek Maroń s. 163-231
Dzieje Pszowa jako mikroregionu górnośląskiego życia parafialnego, pątniczego i narodowego Franciszek Maroń s. 177-230
"Zarys dziejów diecezji wrocławskiej", Wincenty Urban, Wrocław 1962 : [recenzja] Franciszek Maroń Wincenty Urban (aut. dzieła rec.) s. 180-181
Szkoła górnośląska w ostatnich dziesięcioleciach przed kulturkampfem : na przykładzie ówczesnego powiatu pszczyńskiego Franciszek Maroń s. 185-255
Proces kształtowania się wschodniej granicy biskupstwa wrocławskiego na tle wydarzeń politycznych przełomu XVIII i XIX wieku. Przyczynek do genezy ustaleń bulli "De salute animarum" Franciszek Maroń s. 187-248
Tematy górnośląskich konwentów dekanalnych w latach między kulturkampfem a I wojną światową Franciszek Maroń s. 201-259
Kościół na Górnym Śląsku w pierwszej połowie XVII wieku Franciszek Maroń s. 209-263
"Kościół w Polsce : studia nad historią kościoła katolickiego w Polsce", red. Jerzy Kłoczowski, Kraków 1966 : [recenzja] Franciszek Maroń Jerzy Kłoczowski (aut. dzieła rec.) s. 229-231
Stulecie dekanatu mysłowickiego na tle problemów narodowych i społecznych, związanych z rozwojem przemysłowym Franciszek Maroń s. 243-285
Dr Alojzy Targ : szkic biograficzny i bibliografia prac Franciszek Maroń s. 251-261
Materiały źródłowe do dziejów Kościoła w obecnej diecezji katowickiej. - Dekrety egzekucyjne do protokołów wizytacyjnych z r. 1598 Franciszek Maroń s. 263-274
Materiały źródłowe do dziejów Kościoła w obecnej diecezji katowickiej - Protokoły wizytacyjne z 1665 r. Franciszek Maroń s. 275-310
Ważniejsze pozycje wydawnicze ostatnich lat dotyczące Śląska Franciszek Maroń s. 276-283
Dziedzictwo bł. Jana Sarkandra dla Ludu Polskiego na Śląsku : przypomnienie i uzupełnienie Franciszek Maroń s. 279-307
Materiały źródłowe do dziejów Kościoła w obecnej diecezji katowickiej - Protokoły wizytacyjne z 1720 r. Franciszek Maroń s. 285-315
Materiały źródłowe do dziejów Kościoła w obecnej diecezji katowickiej - Protokoły wizytacyjne z 1720 i 1721 r. Franciszek Maroń s. 291-326
Materiały źródłowe do dziejów Kościoła w obecnej diecezji katowickiej - Protokoły wizytacyjne z 1657 r. Franciszek Maroń s. 293-314
Materiały źródłowe do dziejów Kościoła w obecnej diecezji katowickiej - Protokoły wizytacyjne z 1619 r. Franciszek Maroń s. 311-348
Przegląd prac związanych z dziejami Kościoła na Śląsku Franciszek Maroń s. 311-314
Przegląd prac związanych z dziejami Kościoła na Śląsku Franciszek Maroń s. 315-317
Przegląd artykułów związanych z historią Śląska Franciszek Maroń s. 315-316
Przegląd prac dotyczących Śląska Franciszek Maroń s. 316-318
Materiały źródłowe do dziejów Kościoła w obecnej diecezji katowickiej - Protokoły wizytacyjne z 1611 r. Franciszek Maroń s. 317-331
Przegląd artykułów związanych z historią Śląska Franciszek Maroń s. 317-320
Przegląd artykułów związanych z dziejami kościoła na Śląsku Franciszek Maroń s. 317-321
Przegląd ważniejszych prac dotyczących Śląska Franciszek Maroń s. 320-324
Najważniejsze prace dotyczące kościoła na Śląsku Franciszek Maroń s. 321-323
"Z dziejów duszpasterstwa w archidiakonacie wrocławskim w czasach nowożytnych", W. Urban, Warszawa 1971 : [recenzja] Franciszek Maroń W. Urban (aut. dzieła rec.) s. 322-326
Przegląd artykułów związanych z historią Śląska Franciszek Maroń s. 324-326
"Polityka okupanta hitlerowskiego wobec Kościoła katolickiego 1939 — 1945 tzw. okręgi Rzeszy : Gdańsk—Prusy Zachodnie, Kraj Warty i regencja katowicka", J. Sziling, Poznań 1970 : [recenzja] Hilary Gwóźdź Franciszek Maroń J. Sziling (aut. dzieła rec.) s. 326-358
Przegląd ważniejszych prac dotyczących Śląska Franciszek Maroń s. 326-332
Materiały źródłowe do dziejów Kościoła w obecnej diecezji katowickiej. - Protokoły wizytacyjne z 1720 i 1721 r. Franciszek Maroń s. 333-370
"Historia Śląska", S. Michalkiewicz, Wrocław - Warszawa - Kraków - Gdańsk 1976 : [recenzja] Franciszek Maroń S. Michalkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 336-342
Na marginesie książki: Oskara Wagnera, "Mutterkirche vieler Länder. Geschichte der evangelischen Kirche im Herzogtum Teschen 1545-1918 Franciszek Maroń s. 341-356
"Concilia Poloniae, t. X", J. Sawicki, Wrocław, Warszawa, Kraków 1963 : [recenzja] Franciszek Maroń J. Sawicki (aut. dzieła rec.) s. 344-348
"Die Beziehungen des Vatikans zu Polen wahrend des II Weltkrieges", M. Claus, Wiedeń 1979 : [recenzja] Franciszek Maroń M. Claus (aut. dzieła rec.) s. 347-350
"Dzieje Parafii diecezji cieszyńskiej", J. Broda, Warszawa 1978 : [recenzja] Franciszek Maroń J. Broda (aut. dzieła rec.) s. 350
Przegląd artykułów związanych z historią Śląska Franciszek Maroń s. 352-354
Przegląd ważniejszych prac dotyczących Śląska Franciszek Maroń s. 355-358
"Królewicz Karol Ferdynand Waza jako biskup wrocławski", "Dzieje niższych kolegiów duchownych przy kolegiacie w Łasku 1525-1819", G. Ćwięczek, A. Otręba, Warszawa 1973 : [recenzja] Franciszek Maroń A. Otręba (aut. dzieła rec.) G. Ćwięczek (aut. dzieła rec.) s. 365-373
Przegląd artykułów związanych z dziejami kościoła na Śląsku Franciszek Maroń s. 371
Przegląd najważniejszych prac dotyczących kościoła na Śląsku Franciszek Maroń s. 372
Przegląd artykułów związanych z historią Śląska Franciszek Maroń s. 372-373
Przegląd ważniejszych prac dotyczących Śląska Franciszek Maroń s. 373-375