Znaleziono 5 artykułów

Kazimierz Marszał

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Charakter prawny instytucji unormowanej w przepisie art. 13 ustawy z dnia 2 grudnia 1960 r o sprawach z oskarżenia prywatnego Kazimierz Marszał s. 40-48
Uwagi na tle przerwy terminu przedawnienia wszczęcia postępowania karnego Kazimierz Marszał s. 57-64
Przedawnienie wykroczeń określonych w ustawie z 17.VI.1966 r. Kazimierz Marszał s. 59-69
Glosa do uchwały Pełnego Składu Izby Karnej Sądu Najwyższego z dnia 11 kwietnia 1984 r. VI KZP 31 Kazimierz Marszał s. 66-70
"Uzasadnienie przedawnienia w teorii prawa karnego", Kazimierz Marszał, "Państwo i Prawo", 1964, z. 11 : [recenzja] M. Cybulska Kazimierz Marszał (aut. dzieła rec.) s. 78