Znaleziono 11 artykułów

Łukasz Marzec

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kilka uwag o sądownictwie Admiralicji w Anglii Łukasz Marzec s. 75-89
Prawo rzymskie - składnik angielskiej doktryny i praktyki prawa narodów? Łukasz Marzec s. 83-100
Fibrosa przeciw Fairbairn - polska spółka, Izba Lordów i prawo rzymskie Łukasz Marzec s. 113-121
Prawo rzymskie w dawnej Anglii w świetle poglądów Artura Ducka : (wybrane zagadnienia) Łukasz Marzec s. 117-136
Artur Duck, "De usu et authoritate iuris civilis romanorum in regno galliarum" : przegląd bazy bibliograficznej Łukasz Marzec s. 141-150
Artur Duck, "De Usu et Authoritate Juris Civilis Romanorum" - podrzędna rozprawa czy dzieło światowej romanistyki? Łukasz Marzec s. 145-157
Kilka uwag o sądzie kanclerskim i systemie equity w Anglii Łukasz Marzec s. 195-212
Czy prawo angielskie to tylko "Common Law"? Łukasz Marzec Rafał Mańko (aut. dzieła rec.) s. 223-228
"A History of the Ancient States’ Political Systems. Rome", Tomasz Palmirski, Kraków 2011 : [recenzja] Łukasz Marzec Tomasz Palmirski (aut. dzieła rec.) s. 237-241
Wizja powszechnego prawa europejskiego według Artura Ducka Łukasz Marzec s. 255-261
"O senatorze doskonałym studia. Prace upamiętniające postać i twórczość Wawrzyńca Goślickiego", pod red. Aleksandra Stępkowskiego, Warszawa 2009 : [recenzja] Łukasz Marzec Aleksander Stępkowski (aut. dzieła rec.) s. 343-352