Znaleziono 4 artykuły

Krzysztof Mastykarz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ogrody strzeleckie w miastach Prus Krzyżackich i Królewskich XIV-XVI wieku na przykładzie Torunia, Chełmna, Brodnicy i Elbląga Krzysztof Mastykarz s. 17-26
Charakterystyka materiału źródłowego oraz dotychczasowy stan badań nad miejscami i formami rozrywki w miastach ziemi chełmińskiej (Toruń, Chełmno, Grudziądz, Brodnica) w okresie od XIV do XVI wieku Krzysztof Mastykarz s. 27-37
Sytuacja prawna i ekonomiczna kobiet w społeczeństwie korporacyjnym XIV-XVI-wiecznego Torunia Krzysztof Mastykarz s. 45-58
Krzysztof Mastykarz, Czas wolny i rozrywka w Toruniu, Chełmnie, Grudziądzu i Brodnicy w XIV-XVI wieku, Toruń 2010, ss. 296 Cezary Kardasz Krzysztof Mastykarz s. 246-252