Znaleziono 1 artykuł

J. Maternicki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Historia i historycy polscy 1914-1918 : (na marginesie pracy J. Maternickiego, Idee i postawy. Historia i historycy polscy 1914-1918. Studium historiograficzne, Warszawa 1975) Tomasz Nałęcz J. Maternicki (aut. dzieła rec.) s. 455-466