Znaleziono 16 artykułów

Jerzy Maternicki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Między tradycją a nowoczesnością. Spory metodologiczne na III Zjeździe Historyków Polskich w Krakowie w 1900 r. Jerzy Maternicki
Problemy metodologiczne badań nad dziejami edukacji historycznej Jerzy Maternicki s. 5-23
Nauczanie historii w szkołach średnich Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego (do 1830 r.) Jerzy Maternicki s. 51-103
"Historiografia i kultura historyczna. Studia i szkice", T. 1-2, Jerzy Maternicki, Warszawa 1990 : [recenzja] Barbara Bieńkowska Jerzy Maternicki (aut. dzieła rec.) s. 144-147
"Europa a rozbiory Polski. Studium historiograficzne", Marian Henryk Serejski, Warszawa 1970 : [recenzja] Jerzy Maternicki Marian Henryk Serejski (aut. dzieła rec.) s. 155-160
"Dydaktyka historii", Jerzy Maternicki, Czesław Majorek, Adam Suchoński, Warszawa 1993 : [recenzja] Stefan Żurawski Czesław Majorek (aut. dzieła rec.) Jerzy Maternicki (aut. dzieła rec.) Adam Suchoński (aut. dzieła rec.) s. 173-177
    Zacytuj
  • Udostępnij
"Warszawskie środowisko historyczne w okresie II Rzeczypospolitej", Jerzy Maternicki, Rzeszów 1999 : [recenzja] Jan Piskurewicz Jerzy Maternicki (aut. dzieła rec.) s. 185-186
"Warszawskie środowisko historyczne 1832-1869", Jerzy Maternicki, Warszawa 1970 : [recenzja] Kalina Bartnicka Jerzy Maternicki (aut. dzieła rec.) s. 189-191
"Michał Bobrzyński wobec tzw. idei jagiellońskiej. Ewolucja poglądów i jej uwarunkowania", Jerzy Maternicki, "Przegląd Humanistyczny" nr 12 (1977) : [recenzja] Maria Prussak Jerzy Maternicki (aut. dzieła rec.) s. 198
"Kultura historyczna dawna i współczesna. Studia i szkice", Jerzy Maternicki, Warszawa 1979 : [recenzja] Irena Szybiak Jerzy Maternicki (aut. dzieła rec.) s. 235-237
"Dydaktyka historii w Polsce, 1773-1918", Jerzy Maternicki, Warszawa 1974 : [recenzja] Kalina Bartnicka Jerzy Maternicki (aut. dzieła rec.) s. 255-258
Wielokulturowe środowisko historyczne Lwowa w XIX i XX wieku : (część II) Arkadiusz Kołodziejczyk Jerzy Maternicki (aut. dzieła rec.) Leonid Zaszkilniak (aut. dzieła rec.) s. 262-267
"Edukacja historyczna społeczeństwa polskiego w XIX w. Zbiór szkiców" pod red. Jerzego Maternickiego, Warszawa 1981 : [recenzja] Andrzej Szwarc Jerzy Maternicki (aut. dzieła rec.) s. 413-414
"Wielokulturowe środowisko historyczne Lwowa w XIX i XX w.", t. 1, red. Jerzy Maternicki; t. 2, red. Jerzy Maternicki i Leonid Zaszkilniak; t. 3, red. Jerzy Maternicki i Leonid Zaszkilniak, Rzeszów 2004-2005 : [recenzja] Arkadiusz Kołodziejczyk Jerzy Maternicki (aut. dzieła rec.) Leonid Zaszkilniak (aut. dzieła rec.) s. 417-424
"Warszawskie środowisko historyczne 1832-1869", Jerzy Maternicki, Warszawa 1970 : [recenzja] Krystyna Śreniowska Jerzy Maternicki (aut. dzieła rec.) s. 567-569
"Warszawskie środowisko historyczne, 1832-1869", Jerzy Maternicki, Warszawa 1970 : [recenzja] Marian Henryk Serejski Jerzy Maternicki (aut. dzieła rec.) s. 654-658