Znaleziono 3 artykuły

Jozef Matis

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Podiel vyučby spoločenskovedných predmetov v školách , zameraných na bezpečnosť, na integrovaní disponibilných skupín v europskom priestore Jozef Matis s. 131-190
Bezpečnosť ako predmet sekuritológie Jozef Matis s. 141-158
Elity v sfére bezpečnosti - bezpečnostné elity (elity bezpečnostného sektoru) Jozef Matis s. 158-174