Znaleziono 1 artykuł

Danuta Matlak-Piwowarska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Wasyl Żukowski a polska ballada romantyczna", Danuta Matlak-Piwowarska, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie", z. 29 (1974) : [recenzja] Łucja Ginko Danuta Matlak-Piwowarska (aut. dzieła rec.) s. 247