Znaleziono 10 artykułów

Jacek S. Matuszewski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Organizacja opolna w najstarszym zwodzie prawa polskiego Jacek S. Matuszewski s. 1-16
Wstęp Jacek S. Matuszewski s. 5
"Z głuszy i puszczy na katedrę uniwersytecką" Jacek S. Matuszewski s. 5-11
Uwagi wprowadzające - początki skarbowości publicznej Jacek S. Matuszewski s. 9-18
Wstęp Jerzy Malec Jacek S. Matuszewski Wojciech Witkowski s. 11-13
W obronie alternatywnej koncepcji opola Jacek S. Matuszewski s. 19-39
Bliższość do dowodu w Statutach Kazimierza Wielkiego Jacek S. Matuszewski s. 47-59
Polemika w sprawie staropolskiego opola - naukowa debata, spór o badawczy monopol czy zwyczajne nieporozumienie? : (w związku z artykułem Karola Modzelewskiego, Czy opole istniało?, PH t. XCII, 2001, z. 2, s. 161–185) Jacek S. Matuszewski s. 177-192
Vita magistra historiae. O "wolności" nauki historycznej na marginesie XVI Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich we Wrocławiu słów kilka Marek Cetwiński Jacek S. Matuszewski s. 289-301
Piękno szesnastowiecznej biurokracji : (w związku z pracą Andrzeja Wyczańskiego, Między kulturą a polityką. Sekretarze królewscy Zygmunta Starego (1506-1548), PWN, Warszawa 1990, s. 300) Jacek S. Matuszewski Andrzej Wyczański (aut. dzieła rec.) s. 743-749, 810-811