Znaleziono 4 artykuły

Paweł Matwiejczuk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Msza bez ludu : znak jedności czy podziału? : rozwój historyczno-teologiczny", Marian Szablewski, Kraków 2004 : [recenzja] Paweł Matwiejczuk Marian Szablewski (aut. dzieła rec.) s. 194-195
"Statuta capituli ecclesiae cathedralis Wratislaviensis ex anno 1482/83 = Statuty wrocławskiej kapituły katedralnej z roku 1482/83", wyd. Kazimierz Dola, na podstawie materiałów przysposobionych przez Wincentego Urbana, przekł. Norbert Widok, Wrocław-Opole 2004 : [recenzja] Paweł Matwiejczuk Kazimerz Dola (aut. dzieła rec.) Wincenty Urban (aut. dzieła rec.) Norbert Widok (aut. dzieła rec.) s. 219-220
Czy w Polsce potrzebne jest muzeum wolnomularstwa Paweł Matwiejczuk s. 265-279
Humaniści, reformatorzy, przyjaciele : korespondencja Filipa Melanchtona do Jana Łaskiego Paweł Matwiejczuk s. 347-374