Znaleziono 2 artykuły

Giennadij Matwiejew

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"«Powstanie» na Zaolziu w 1938 r. Polska akcja specjalna w świetle dokumentów Oddziału II Sztabu Głównego WP", Kazimierz Badziak, Giennadij Matwiejew, Paweł Samuś, Warszawa 1997; "Akcja «Łom» : polskie działania dywersyjne na Rusi Zakarpackiej w świetle dokumentów Oddziału II Sztabu Głównego WP", Paweł Samuś, Kazimierz Badziak, Giennadij Matwiejew, Warszawa 1998 : [recenzja] Jacek Pietrzak Kazimierz Badziak (aut. dzieła rec.) Giennadij Matwiejew (aut. dzieła rec.) Paweł Samuś (aut. dzieła rec.) s. 240-242
„Powstanie na Zaolziu w 1938 r. Polska akcja specjalna w świetle dokumentów Oddziału II Sztabu Głównego WP”, Kazimierz Badziak, Giennadij Matwiejew, Paweł Samuś, Warszawa 1997 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Kazimierz Badziak (aut. dzieła rec.) Giennadij Matwiejew (aut. dzieła rec.) Paweł Samuś (aut. dzieła rec.) s. 515-517