Znaleziono 29 artykułów

Stanisław Mauersberg

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Polski szkoły wyższe w Wielkiej Brytanii podczas wojny i w latach powojennych Stanisław Mauersberg s. 107-114
"Oświata na Warmii i Mazurach w latach 1945-1960", Tadeusz Filipkowski, Warszawa 1978 : [recenzja] Stanisław Mauersberg Tadeusz Filipkowski (aut. dzieła rec.) s. 120-123
Szkoła i nauczyciel Drugiej Rzeczypospolitej w literaturze pięknej i pamiętnikarskiej Stanisław Mauersberg s. 125-174
Sejm Nauczycielski (14-17 kwietnia 1919 r.) Stanisław Mauersberg s. 139-156
Walka o kierunek pracy wychowawczej szkoły polskiej w latach 1944-1948 Stanisław Mauersberg s. 155-186
Wykonywanie obowiązku szkolnego w niepodległej Polsce (1918-1939) Stanisław Mauersberg s. 155-176
Bogdan Suchodolski (1903-1992) Stanisław Mauersberg s. 155-162
Demokratyzacja szkolnictwa polskiego w latach 1944-1948 Stanisław Mauersberg s. 161-183
"Szkolnictwo powszechne dla mniejszości narodowych w Polsce w latach 1918-1939", Stanisław Mauersberg, Wrocław [etc.] 1969 : [recenzja] Wanda Garbowska Stanisław Mauersberg (aut. dzieła rec.) s. 168-171
"Szkolnictwo polskie po drugiej wojnie światowej (1944-1956)", Stanisław Mauersberg, Marian Walczak, Warszawa, 2005 : [recenzja] Witold Chmielewski Stanisław Mauersberg (aut. dzieła rec.) Marian Walczak (aut. dzieła rec.) s. 174-178
"Oświata polska 1944-1956. Wybór źródeł. Część 1: "Lata 1944-1948", oprac. S. Mauersberg, M. Walczak, Warszawa 1999 : [recenzja] Stanisław Majewski Stanisław Mauersberg (aut. dzieła rec.) Marian Walczak (aut. dzieła rec.) s. 183-187
Nowa struktura organizacyjna Instytutu Historii Nauki, Oświaty i Techniki PAN Stanisław Mauersberg s. 195-196
"Szkoła ogólnokształcąca w Polsce Ludowej", Mieczysław Pęcherski, Wrocław [etc.] 1970 : [recenzja] Stanisław Mauersberg Mieczysław Pęcherski (aut. dzieła rec.) s. 200-202
"Towarzystwo Uniwersytetu Robotniczego w latach 1944-1948", Stanisław Mauersberg, Wrocław 1991 : [recenzja] Jadwiga Sutyła Stanisław Mauersberg (aut. dzieła rec.) s. 213-215
Reaktywowanie i pierwszy rok działalności TUR-u w Polsce Ludowej (październik 1944-październik 1945) Stanisław Mauersberg s. 213-234
"Szkolnictwo powszechne w Polsce w latach 1918-1932", Klemens Trzebiatowski, Wrocław [etc.] 1970 : [recenzja] Stanisław Mauersberg Klemens Trzebiatowski (aut. dzieła rec.) s. 217-221
List do Redakcji Stanisław Mauersberg s. 223
"Programy nauczania historii w Polsce 1918-1932", Anna Kulczykowska, Warszawa 1972 : [recenzja] Stanisław Mauersberg Anna Kulczykowska (aut. dzieła rec.) s. 244-246
"Przegląd Historyczno-Oświatowy". R. 19 (1976) - 20 (1977) : [recenzja] Stanisław Mauersberg s. 249-254
"Koncepcje systemu edukacji w II Rzeczypospolitej : studium z pedagogiki porównawczej", Stanisław Michalski, Warszawa 1988 : [recenzja] Stanisław Mauersberg Stanisław Michalski (aut. dzieła rec.) s. 251-253
"Rozwój polskich badań nad wychowaniem na wsi. Cz. 2, Okres Drugiej Rzeczypospolitej", Włodzimierz Wincławski, Warszawa 1982 : [recenzja] Stanisław Mauersberg Włodzimierz Wincławski (aut. dzieła rec.) s. 254-256
"Oświata polska 1944-1956. Wybór źródeł. Cz. 1: Lata 1944-1948", [Wybór] Stanisław Mauersberg, Marian Walczak. Warszawa, 1999; "Cz. 2: Lata 1949-1956", [Wybór] Stanisław Mauersberg, Marian Walczak. Warszawa, 2000 : [recenzja] Witold Chmielewski Stanisław Mauersberg (aut. dzieła rec.) Marian Walczak (aut. dzieła rec.) s. 255-258
"Polityka oświatowa Polskiej Partii Robotniczej 1944-1948", Józef Jakubowski, Warszawa 1975 : [recenzja] Stanisław Mauersberg Józef Jakubowski (aut. dzieła rec.) s. 263-265
"Erziehung und Schulung im Dritten Reich". T. 1-2, pod red. Manfreda Heinemanna, Stuttgart 1980 : [recenzja] Stanisław Mauersberg Manfred Heinemann (aut. dzieła rec.) s. 269-272
"Studia z dziejów oświaty i kultury umysłowej w Polsce XVIII-XX w. Księga ofiarowana Janowi Hulewiczowi", pod red. R. Dutkowej, J. Dybca, L. Hajdukiewicza, Wrocław [etc.] 1977 : [recenzja] Stanisław Mauersberg Renata Dutkowa (aut. dzieła rec.) Julian Dybiec (aut. dzieła rec.) Leszek Hajdukiewicz (aut. dzieła rec.) s. 281-282
"Marian Falski i reformy szkolne w Rzeczypospolitej", Ryszard Wroczyński, Warszawa 1988 : [recenzja] Stanisław Mauersberg Ryszard Wroczyński (aut. dzieła rec.) s. 287-290
Komeński a współczesność Tadeusz Bieńkowski Stanisław Mauersberg s. 385
Sprawozdanie z działalności Instytutu Historii Nauki, Oświaty i Techniki PAN za rok 1981 Stanisław Mauersberg s. 509-514
Sprawozdanie z prac naukowo-badawczych Instytutu Historii Nauki, Oświaty i Techniki PAN za rok 1982 Stanisław Mauersberg s. 687-692