Znaleziono 3 artykuły

Józef Mayen

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"O stylistyce utworów mówionych", Józef Mayen, Wrocław 1972 : [recenzja] Ewa Szary Józef Mayen (aut. dzieła rec.) s. 124
Próba retoryki Zygmunt Saloni Józef Mayen (aut. dzieła rec.) s. 161-164
"O stylistyce utworów mówionych", Józef Mayen, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1972, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej, tom XXVI, komitet redakcyjny: Janusz Sławiński (red. naczelny), Edward Balcerzan, Kazimierz Bartoszyński, Polska Akademia Nauk - Instytut Badań Literackich, ss. 162 : [recenzja] Janusz Lalewicz Józef Mayen (aut. dzieła rec.) s. 350-356