Znaleziono 64 artykuły

Maria Renata Mayenowa

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Textual Coherence and the Reader's Attitude Maria Renata Mayenowa Jan Patrick Lee (tłum.) s. 7-25
Diagram, mapa, metafora Maria Renata Mayenowa s. 45-64
O książce, która nie chce być podręcznikiem Zofia Podhajecka Maria Renata Mayenowa (aut. dzieła rec.) s. 105-111
Propozycje stylistyczne na marginesie radzieckiej dyskusji językoznawczej po artykułach Józefa Stalina Maria Renata Mayenowa s. 113-140
Badania w dziedzinie poetyki Maria Renata Mayenowa s. 113-127
"Spójność tekstu a postawa odbiorcy", Maria Renata Mayenowa, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971 : [recenzja] Teresa Dobrzyńska Maria Renata Mayenowa (aut. dzieła rec.) s. 114
Zagadnienia stylu i stylistyki w ćwierćwieczu prac IBL Maria Renata Mayenowa s. 119-133
"O przekształceniu znaków w tekście literackim", Maria Renata Mayenowa, Lublin 1971 : [recenzja] Teresa Dobrzyńska Maria Renata Mayenowa (aut. dzieła rec.) s. 124
Sprawozdania z podróży naukowych za granicę Alina Aleksandrowicz-Ulrich Maria Renata Mayenowa Andrzej Wirth s. 131-136
"Poetyka teoretyczna. Zagadnienia języka", Maria Renata Mayenowa, Wrocław 1974 : [recenzja] Teresa Dobrzyńska Maria Renata Mayenowa (aut. dzieła rec.) P. Graff (tłum.) s. 132-141
W 10 rocznicę śmierci Kazimierza Budzyka Maria Renata Mayenowa Aleksandra Okopień-Sławińska Stefan Żółkiewski s. 133-141
Deux théories du langage poétique : étude comparative Maria Renata Mayenowa s. 139-145
Sprawozdanie z Trzeciego Międzynarodowego Sympozjum Semiotycznego Maria Renata Mayenowa s. 145-151
Wola autora i dociekliwość badacza Dymitr Lichaczew Maria Renata Mayenowa (tłum.) s. 149-155
U progu nowych badań nad historią polskiego języka artystycznego Maria Renata Mayenowa s. 166-183
"Słownik polszczyzny XVI wieku", pod red. Stanisława Bąka [et al.], Wrocław 1966 : [recenzja] Maria Renata Mayenowa Stanisław Bąk (aut. dzieła rec.) Lucjan Grobelak (tłum.) s. 173-179
Próba eksplikacji wyrazu "przecież" Maria Renata Mayenowa s. 175-182
"Niektóre zagadnienia edytorstwa Reja", Maria Renata Mayenowa, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971 : [recenzja] Barbara Otwinowska Maria Renata Mayenowa (aut. dzieła rec.) s. 178
Między symbolem a metaforą : mitologia słowiańska w polskiej frazeologii poetyckiej Maria Renata Mayenowa s. 183-190
"Miejsce dziesięciozgłoskowca w literaturze XVI w.", Maria Renata Mayenowa [w:] "Europejskie związki literatury polskiej", Warszawa 1969 : [recenzja] Ewa Szary Maria Renata Mayenowa (aut. dzieła rec.) s. 187
"Diagram, mapa, metafora", Maria Renata Mayenowa, "Teksty" nr 5 (1973) : [recenzja] Maria Renata Mayenowa Krzysztof Zaleski s. 189
"Pojęcie języka poetyckiego i pojęcie stylu", Maria Renata Mayenowa, "Zeszyty Naukowe UJ". Prace Językoznawcze z.54, Kraków 1977 : [recenzja] Ewa Szary-Matywiecka Maria Renata Mayenowa (aut. dzieła rec.) s. 192
"Semiotyka kultury", Elżbieta Janus, Maria Renata Mayenowa, Warszawa 1977 : [recenzja] Halina Wistuba Elżbieta Janus (aut. dzieła rec.) Maria Renata Mayenowa (aut. dzieła rec.) s. 223-227
"Marii Dłuskiej- na jubileusz", Maria Renata Mayenowa, "Ruch Literacki" R.XI (1970) : [recenzja] Jacek Trznadel Maria Renata Mayenowa (aut. dzieła rec.) s. 235
"Zarys Językoznawstwa Ogólnego", cz. 1: Teoria Językoznawstwa; cz. 2: Rozmieszczenie Języków , Tadeusz Milewski, Lublin-Kraków 1947-1948, Towarzystwo Ludoznawcze : [recenzja] Maria Renata Mayenowa Tadeusz Milewski (aut. dzieła rec.) s. 237-243
"W poszukiwaniu istoty języka : wybór pism", t. 1-2, Roman Jakobson, wybór, redakcja naukowa i wstęp Maria Renata Mayenowa, bibliografię opracowała Alicja Szałagan, Warszawa 1989 : [recenzja] Zofia Mitosek Roman Jakobson (aut. dzieła rec.) Maria Renata Mayenowa (aut. dzieła rec.) Alicja Szałagan (aut. dzieła rec.) s. 251-259
"Russkij jazyk w szkole" (dwumiesięcznik), 1949, R. X, Nr 3, Organ minsterstwa Oświaty ZSRR : [recenzja] Maria Renata Mayenowa s. 260-261
"Russkij jazyk w szkole", Moskwa 1949, nr 4 : [recenzja] Maria Renata Mayenowa s. 261-263
"Izwiestija Akadiemii Nauk ZSRR. Otdielenije litieratury i jazyka" (dwumiesięcznik), Moskwa 1949, tom VIII, zeszyt 4 : [recenzja] Maria Renata Mayenowa s. 263-264
"Slovesná věda. Sborník pro literární historii, theorii literatury a literární kritiku", 1949, R. II, nr 2 : [recenzja] Maria Renata Mayenowa s. 265-266
"Slovo a tvar. Revue pre jazykovedu, štylistiku a slovesnost" (kwartalnik), Bratysława 1949, R. III, nr 2, Organ bratysławskiego «lingvistickeho krużku» : [recenzja] Maria Renata Mayenowa s. 265
    Zacytuj
  • Udostępnij
"Slovo a slovesnost. List pražského linguistického kroužku", Praha 1949, R. XI, nr 4, Melantrich : [recenzja] Maria Renata Mayenowa s. 266-267
Mickiewicz a tradycje stylistyczne Maria Renata Mayenowa s. 269-316
Jiři Levý (sierpień 1926 - 17 stycznia 1967) [nekrolog] Maria Renata Mayenowa s. 297-299
Metodologiczne zadania literaturoznawstwa Aleksiej S. Buszmin Maria Renata Mayenowa (tłum.) s. 305-337
"Próba eksplikacji wyrazu >>przecież<<", Maria Renata Mayenowa, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1983) : [recenzja] Jan Zieliński Maria Renata Mayenowa (aut. dzieła rec.) s. 308
Kazimierz Budzyk (1911-1964) [nekrolog] Maria Renata Mayenowa s. 319-327
"Poetyka teoretyczna. Zagadnienia języka", Maria Renata Mayenowa, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1974, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo, Vademecum Polonisty, redaktor naukowy serii Janusz Sławiński, opracowano w Instytucie Badań Literackich PAN, ss. 464 + errata na wklejce : [recenzja] Janusz Lalewicz Maria Renata Mayenowa (aut. dzieła rec.) s. 325-334
"Poetyka teoretyczna. Zagadanienia języka", Maria Renata Mayenowa, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1974, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo, Vademecum Polonisty, redaktor naukowy Janusz Sławiński, opracowano w Instytutcie Badań Literackich PAN, ss. 464 + errata na wklejce : [recenzja] Jerzy Paszek Maria Renata Mayenowa (aut. dzieła rec.) s. 334-339
"Studia o metaforze", seria I, pod red. Elżbiety Sarnowskiej-Temeriusz, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1980; "Studia o metaforze", seria II, pod red. Michała Głowińskiego i Aleksandry Okopień-Sławińskiej, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1983; "Metafora", Teresa Dobrzyńska, pod red. Marii Renaty Mayenowej, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1984 : [recenzja] Jerzy Paszek Teresa Dobrzyńska (aut. dzieła rec.) Michał Głowiński (aut. dzieła rec.) Maria Renata Mayenowa (aut. dzieła rec.) Aleksandra Okopień-Sławińska (aut. dzieła rec.) Elżbieta Sarnowska-Temeriusz (aut. dzieła rec.) s. 340-348
"Metafora", Teresa Dobrzyńska, pod red. Marii Renaty Mayenowej, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1984 : [recenzja] Jerzy Ziomek Teresa Dobrzyńska (aut. dzieła rec.) Maria Renata Mayenowa (aut. dzieła rec.) s. 348-357
"Ballada", Ireneusz Opacki, Czesław Zgorzelski, zeszyt pod redakcją Marii Renaty Mayenowej i Zdzisławy Kopczyńskiej, Wrocław-Warszawa-Kraków 1970, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, ss. 180, 2 nlb. + errata na wklejce; "Poetyka. Zarys encyklopedyczny", komitet redakcyjny: Lucylla Pszczołowska (red. naczelny), Zdzisława Kopczyńska (sekr. redakcji), Maria Dłuska, Maria Renata Mayenowa, Aleksandra Okopie-Sławińska, Dział I: Gatunki literackie, tom VII: Nowożytne gatunki fabularne, część I: Gatunki wierszowane, zeszyt I, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk : [recenzja] Edward Balcerzan Maria Dłuska (aut. dzieła rec.) Zdzisława Kopczyńska (aut. dzieła rec.) Maria Renata Mayenowa (aut. dzieła rec.) Aleksandra Okopień-Sławińska (aut. dzieła rec.) Ireneusz Opacki (aut. dzieła rec.) Lucylla Pszczołowska (aut. dzieła rec.) Czesław Zgorzelski (aut. dzieła rec.) s. 352-361
O poetyce Maria Renata Mayenowa s. 373-379
"Semiotyka kultury", wybór i opracowanie Elżbieta Janus i Maria Renata Mayenowa, przedmowa: Stefan Żółkiewski, bibliografię opracował Jerzy Faryno, Warszawa 1975, Państwowy Instytut Wydawniczy, ss. 500 : [recenzja] Zbigniew Maciejewski Jerzy Faryno (aut. dzieła rec.) Elżbieta Janus (aut. dzieła rec.) Maria Renata Mayenowa (aut. dzieła rec.) Stefan Żółkiewski (aut. dzieła rec.) s. 373-381
"Semiotyka kultury", wybór i opracowanie Elżbieta Janus i Maria Renata Mayenowa, przedmowa: Stefan Żółkiewski, bibliografię opracował Jerzy Faryno, Warszawa 1975, Państwowy Instytut Wydawniczy, ss. 500 : [recenzja] Marian Płachecki Jerzy Faryno (aut. dzieła rec.) Elżbieta Janus (aut. dzieła rec.) Maria Renata Mayenowa (aut. dzieła rec.) Stefan Żółkiewski (aut. dzieła rec.) s. 381-394
Roman Jakobson : wspomnienie Maria Renata Mayenowa s. 391-395
Stefan Hrabec (14 stycznia 1912 - 25 grudnia 1972) [nekrolog] Maria Renata Mayenowa s. 391-393
"Semiotyka i struktura tekstu. Studia poświęcone VII Międzynarodowemu Kongresowi Slawistów. Warszawa 1973", praca zbiorowa pod redakcją Marii Renaty Mayenowej, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1973, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Polska Akademia Nauk - Instytut Badań Literackich, ss. 374 + errata na wklejce : [recenzja] Edward Balcerzan Maria Renata Mayenowa (aut. dzieła rec.) s. 400-411
Zdzisława Kopczyńska (11 stycznia 1919 - 14 października 1982) Maria Renata Mayenowa Lucylla Pszczołowska s. 407-410
Organizacja wypowiedzi w tekście dramatycznym Maria Renata Mayenowa s. 419-428
Zenon Klemensiewicz (2 września 1891- 2 kwietnia 1969) [nekrolog] Maria Renata Mayenowa s. 429-433
Jeszcze o sprawie polskiego sylabotonizmu Maria Renata Mayenowa s. 469-482
Zagadnienia języka i teorii literatury w podręczniku uniwersyteckim historii literatury polskiej Maria Renata Mayenowa s. 478-490
O kilku staropolskich formach ekspresywnych : z materiałów "Słownika polszczyzny XVI wieku" Maria Renata Mayenowa s. 485-490
"Ludzie Oświecenia o języku i stylu", t. 1-3, opracowały Zofia Florczak i Lucylla Pszczołowska, pod redakcją Marii Renaty Mayenowej, Warszawa 1958, Państwowy Instytut Wydawniczy, Polska Akademia Nauk, Instytut Badań Literackich : [recenzja] Mieczysław Klimowicz Zofia Florczak (aut. dzieła rec.) Maria Renata Mayenowa (aut. dzieła rec.) Lucylla Pszczołowska (aut. dzieła rec.) s. 544-549
Powojenne prace z zakresu wersyfikacji Maria Renata Mayenowa s. 582-594
"Słownik języka Adama Mickiewicza", tom 1 (A-Ć), redaktorzy naczelni: Konrad Górski i Stefan Hrabec, przewodniczący komitetu redakcyjnego Kazimierz Wyka, członkowie: Zenon Klemensiewicz, Maria Renata Mayenowa, Leon Płoszewski, Jadwiga Rużyło-Pawłowska, Halina Safarewiczowa, Stefan Saski, Halina Turska, Czesław Zgorzelski, Wrocław-Warszawa-Kraków 1962, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, s. XLVI, 656 : [recenzja] Zbigniew Nowak Konrad Górski (aut. dzieła rec.) Stefan Hrabec (aut. dzieła rec.) Zenon Klemensiewicz (aut. dzieła rec.) Maria Renata Mayenowa (aut. dzieła rec.) Leon Płoszewski (aut. dzieła rec.) Jadwiga Rużyło-Pawłowska (aut. dzieła rec.) Halina Safarewiczowa (aut. dzieła rec.) Stefan Saski (aut. dzieła rec.) Halina Turska (aut. dzieła rec.) Kazimierz Wyka (aut. dzieła rec.) Czesław Zgorzelski (aut. dzieła rec.) s. 598-612
"Stare i nowe literaturoznawstwo. Szkice krytyczno-naukowe", Stefan Żółkiewski, Wrocław 1950, Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Instytut Badań Literackich, Studia Historycznoliterackie, t. 1, s. VII, 1 nlb., 148, 4 nlb. : [recenzja] Maria Renata Mayenowa Stefan Żółkiewski (aut. dzieła rec.) s. 610-615
Manfred Kridl (11 października 1882 - 4 lutego 1957) [nekrolog] Maria Renata Mayenowa s. 611-620
"Obrońcy języka polskiego. Wiek XV-XVIII", opracował Witold Taszycki, wykaz osób zestawiła Kazimiera Warczewska, Wrocław 1953, Zakład im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Biblioteka Narodowa, Seria I, nr 146, s. LXXXIX, 1 nlb., 393, 1 nlb.; "Walka o język w literaturze staropolskiej", Maria Renata Mayenowa, zestawienie bibliograficzne wykonały Barbara Otwinowska, Lucylla Pszczołowska, Jadwiga Puzynina, Warszawa 1953, Państwowy Instytut Wydawniczy, s. 78, odbitka z tomu: "Bibliografia literatury polskiej okresu Odrodzenia" : [recenzja] Tadeusz Witczak Maria Renata Mayenowa (aut. dzieła rec.) Barbara Otwinowska (aut. dzieła rec.) Lucylla Pszczołowska (aut. dzieła rec.) Jadwiga Puzynina (aut. dzieła rec.) Witold Taszycki (aut. dzieła rec.) Kazimiera Warczewska (aut. dzieła rec.) s. 615-637
V Międzynarodowy Kongres Slawistów (Sofia, 17-23 września 1963) Zdzisław Libera Maria Renata Mayenowa s. 621-631
Dyskusja nad zeszytem próbnym "Słownika polszczyzny XVI wieku" Maria Renata Mayenowa s. 626-632
"Материалы и исследования по истории русского литературного языка", т. 3, Москва 1953, Изд. Инст. Языкознания Акад. Наук СССР, s. 286 : [recenzja] Maria Renata Mayenowa s. 681-695
Nowe prace z historii języka polskiego XVI i XVII wieku Maria Renata Mayenowa s. 702-711