Znaleziono 6 artykułów

Andrzej Mazan

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
O harmonijną relację między szkołą a rodziną Andrzej Mazan s. 95-102
Nauka w służbie rodziny Andrzej Mazan s. 133-142
Ojcostwo dnia codziennego Andrzej Mazan s. 155-161
Świętość dzieciństwa : niedokończone zadanie Andrzej Mazan s. 167-175
"Człowiek drogą Kościoła : Jan Paweł II w Polsce", Wojciech Zagrodzki, Kraków 2002 : [recenzja] Andrzej Mazan Wojciech Zagrodzki (aut. dzieła rec.) s. 175-177
Sprawozdanie z Sympozjum pt. "Dziecko w XX wieku. Rozrachunek ze stuleciem dziecka". Organizator Katedra Pedagogiki Rodziny w Instytucie Pedagogiki KUL, Lublin Andrzej Mazan s. 181-183