Znaleziono 6 artykułów

Beata Mazepa-Domagała

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Człowiek – edukacja – wartości w dobie kultury wizualnej : przedmowa Beata Mazepa-Domagała s. 15-16
"Wycieczki we współczesnej szkole", Kazimierz Denek, Poznań 1997 : [recenzja] Beata Mazepa-Domagała Kazimierz Denek (aut. dzieła rec.) s. 74-77
Edukacja w zakresie sztuk wizualnych, czyli o przygotowaniu dzieci w młodszym wieku szkolnym do odbioru i kreowania otaczającej je ikonosfery Beata Mazepa-Domagała Teresa Wilk s. 89-104
Kompetencje artystyczno-wartościujące nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w kontekście edukacji kulturalnej i procesu kształcenia plastycznego dziecka w młodszym wieku szkolnym Beata Mazepa-Domagała s. 93-105
Dobro – wartość realna czy pożądana? : refleksje z perspektywy potrzeby rewitalizacji dobra poprzez sztukę Beata Mazepa-Domagała Teresa Wilk s. 131-147
Specyfika upodobań obrazowych dzieci w wieku przedczytelniczym w zakresie abstrakcyjnych obrazów ilustracyjnych Beata Mazepa-Domagała s. 133-144