Znaleziono 18 artykułów

Hanna Mazur

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Znaczenie technologii informacyjno-komunikacyjnych w administracji publicznej Zygmunt Mazur Hanna Mazur Teresa Mendyk-Krajewska s. 51-60
Systemy teleinformatyczne w ochronie zdrowia Zygmunt Mazur Hanna Mazur Teresa Mendyk-Krajewska s. 61-70
Problemy elektronicznej realizacji usług w administracji publicznej i ochronie zdrowia Zygmunt Mazur Hanna Mazur Teresa Mendyk-Krajewska s. 159-168
Rozwój usług internetowych w dobie gwałtownego wzrostu zagrożeń bezpieczeństwa sieciowego Zygmunt Mazur Hanna Mazur Teresa Mendyk-Krajewska s. 197-204
Przetwarzanie i ochrona danych osobowych w dobie rozwoju gospodarki elektronicznej Zygmunt Mazur Hanna Mazur Teresa Mendyk-Krajewska s. 219-227
Dostępność zasobów internetowych z wykorzystaniem urządzeń mobilnych Zygmunt Mazur Hanna Mazur Teresa Mendyk-Krajewska s. 229-237
Konkurencyjność rozwiązań wirtualnych infrastruktury informatycznej Zygmunt Mazur Hanna Mazur Teresa Mendyk-Krajewska s. 262-271
Rodzaje i systemy płatności elektronicznych Zygmunt Mazur Hanna Mazur Teresa Mendyk-Krajewska s. 329-338
Usługi cloud computing dla małych i średnich przedsiębiorstw Zygmunt Mazur Hanna Mazur Teresa Mendyk-Krajewska s. 339-348
Elektroniczne zbiory danych : stan aktualny Zygmunt Mazur Hanna Mazur Teresa Mendyk-Krajewska s. 381-389
Wypływ danych wrażliwych z internetowych systemów bazodanowych w aspekcie bezpiecznego zarządzania wiedzą Zygmunt Mazur Hanna Mazur Teresa Mendyk-Krajewska s. 396-403
Modelowanie procesów biznesowych Zygmunt Mazur Hanna Mazur s. 452-461
Elektroniczne rejestry publiczne Zygmunt Mazur Hanna Mazur Teresa Mendyk-Krajewska s. 507-517
Technologia zbliżeniowa a bezpieczeństwo danych Zygmunt Mazur Hanna Mazur Teresa Mendyk-Krajewska s. 535-544
Ryzyko bezprzewodowej dostępności zasobów sieciowych w realizacji usług elektronicznych i e-biznesie Zygmunt Mazur Hanna Mazur Teresa Mendyk-Krajewska s. 625-633
Zastosowanie steganografii w sieciach komputerowych Zygmunt Mazur Hanna Mazur Teresa Mendyk-Krajewska s. 697-706
Intensyfikacja przestępczości w e-gospodarce Zygmunt Mazur Hanna Mazur Teresa Mendyk-Krajewska s. 707-716
Ochrona prywatności i bezpieczeństwo danych w kontekście korzystania z serwisów społecznościowych Hanna Mazur Zygmunt Mazur s. 726-734