Znaleziono 2 artykuły

Karol Mazur

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Szlachta wołyńska wobec unii jagiellońskiej w dobie sejmu lubelskiego 1569 r. Karol Mazur s. 37-52
„Kancelarija Ruśkoji (Wołynśkoji) Metryky 1569 –1673 rr. Studija z istoriji ukrajinśkoho regionalizmu w Reczi Pospołytij”, Petro Kułakowśkyj, Ostroh-Lviv 2002 : [recenzja] Karol Mazur Petro Kułakowśkyj (aut. dzieła rec.) s. 368-373