Znaleziono 26 artykułów

Piotr Mazur

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wprowadzenie Mariusz Gwozda Piotr Mazur s. 8-11
Wychowanie do miłości Piotr Mazur s. 9-13
Wprowadzenie Piotr Mazur s. 9-10
Wprowadzenie Piotr Mazur s. 9-10
Wprowadzenie Piotr Mazur s. 9-11
Motywacje i preferencje czytelnicze w edukacji historycznej Piotr Mazur Andrzej Stępnik s. 9-27
Wprowadzenie Piotr Mazur s. 9-11
Podstawy pedagogiki pastoralnej Piotr Mazur s. 13-23
Edukacja regionalna i patriotyczna w warunkach wielokulturowości Piotr Mazur Andrzej Stępnik s. 14-23
Promocja zdrowego stylu życia w programach szkolnych na Białorusi Piotr Mazur s. 27-42
W poszukiwaniu najlepszych wzorów edukacji Piotr Mazur s. 71-74
Sport i wychowanie fizyczne w dziewiętnastowiecznej myśli pedagogicznej Piotr Mazur s. 93-97
The hierarchy of values among children at younger school age(on the example of aberdeen) Leszek Aftyka Piotr Mazur Renata Stojecka-Zuber s. 99-105
Zachowania zdrowotne i miejsce zdrowia w hierarchii wartości dzieci w młodszym wieku szkolnym Piotr Mazur s. 99-116
Szkolnictwo na Lubelszczyźnie w świetle prasy lokalnej 1918-1939 Piotr Mazur s. 101-105
Piotr Mazur "Koncepcja człowieka w New Age" - recenzja Lidia Pawelec Piotr Mazur (aut. dzieła rec.) s. 118-121
Sprawozdanie z I kongresu dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych „Reforma, finanse i nowoczesne zarządzanie”, Warszawa 27-28 X 2016 r. Piotr Mazur s. 165-166
Sprawozdanie z forum rektorów i zarządzających szkołami wyższymi, Kazimierz Dolny 22-23 XI 2016 r. Piotr Mazur s. 167-168
Recenzja książki Mariana Z. Stepulaka "Tajemnica zawodowa psychologa", Wyd. WSEI, Lublin 2014 Piotr Mazur Marian Z. Stepulak (aut. dzieła rec.) s. 173-174
Recenzja książki Piotra Mazura „Koncepcja człowieka w New Age” Agnieszka Lewikowska Piotr Mazur s. 173-175
Recenzja książki: "Praca człowieka jako kategoria edukacyjna", red. B.Komorowska, P.Mazur, Chełm 2015 Katarzyna Wołk Beata Komorowska (aut. dzieła rec.) Piotr Mazur (aut. dzieła rec.) s. 203-205
Sprawozdanie z „British educational training and technology (BETT SHOW 2017)” Londyn, 26-27 I 2017 r. Piotr Mazur Elżbieta Miterka s. 217-220
Sprawozdanie z Konferencji "Zarządzanie szkołami wyższymi w kontekście prawnym, społecznym, technologicznym", Wieliczka, 9-10 V 2017 r. Piotr Mazur Elżbieta Miterka s. 221-223
Recenzja książki Piotra Mazura ”Podstawy pedagogiki pastoralnej”, Wyd. WAM, Kraków 2011 Mirosław Z. Babiarz Piotr Mazur s. 239-240
Recenzja książki Andrzeja Wocha “Szkolnictwo średnie ogólnokształcące Lublina w latach 1918-1939”, Wyd. Norbertinum, Lublin 2013 Piotr Mazur Andrzej Woch (aut. dzieła rec.) s. 241-242
Juliusz Klepacz w przykładach siły woli, charakteru i patriotyzmu Janusz Klepacz Piotr Mazur s. 311-326