Znaleziono 8 artykułów

Sławomir Mazur

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Troska o jedność i rozwój Kościoła w nauczaniu Sługi Bożego biskupa Zygmunta Łozińskiego (1870-1932) Sławomir Mazur s. 79-100
Biuletyn teologicznomoralny Sławomir Mazur Tadeusz Reroń Józef Zabielski s. 139-165
Chrześcijanin wobec problemu wojny w nauczaniu Jana Pawła II Sławomir Mazur s. 155-168
Miłość ojczyzny w nauczaniu Sługi Bożego biskupa Zygmunta Łozińskiego (1870-1932) Sławomir Mazur s. 231-257
Godność pracy w świetle przemówień Jana Pawła II wygłoszonych podczas pielgrzymek do Polski Sławomir Mazur s. 279-294
Sprawozdanie z sympozjum "Geny - wolność zapisana? Meandry współczesnej genetyki", KUL, 4.12.2003 Sławomir Mazur s. 476-478
Sprawozdanie z sympozjum "Pytania i wartości u podstaw integracji europejskiej" : Drohiczyn, 23-24.04.2004 Sławomir Mazur s. 488-492
"Ekologia ludzka. osoba i jej środowisko z perspektywy teologicznomoralnej", Michał Wyrostkiewicz, Lublin 2007 : [recenzja] Sławomir Mazur Michał Wyrostkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 638-640