Znaleziono 5 artykułów

Tadeusz Mazur

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Podstawowe kierunki działalności naukowej Profesora Ryszarda Orłowskiego Tadeusz Mazur s. 1-20
Dynamika rozwoju ludności guberni lubelskiej w latach 1880-1905 Tadeusz Mazur s. 89-104
Kształtowanie się ogólnej liczby ludności guberni lubelskiej w latach 1867-1912 : na tle Królestwa Polskiego Tadeusz Mazur s. 165-181
The Level of Births and Deaths in the Lublin Province in 1867-1912 Tadeusz Mazur s. 233-254
Udział Banku Polskiego i prywatnego kapitału warszawskiego w finansowaniu przemysłu Lubelszczyzny w XIX stuleciu Tadeusz Mazur Ryszard Orłowski s. 341-357